Elektronisk fakturering

Spar tid og kostnader med elektronisk faktura!

Våre samarbeidspartnere krever faktura i elektronisk handelsformat (EHF) for de oppdragene som tildeles. Dette sparer alle parter for tid og administrasjon, og lar oss automatisere kvalitetssikring samt utbetaling av ditt oppgjør.

Hva skal til for å fakturere elektronisk?

De fleste klinikker og behandlere fakturerer nå elektronisk direkte fra sitt journalsystem, som er vår anbefaling. Hør med din systemleverandør hva som skal til om du ikke allerede har et ferdig oppsett.

Systemer som kjenner standarden bør kunne hjelpe deg godt i gang:

ASPIT - Physica og Psykbase
E-post: support@aspit.no
Telefon: 35 05 79 02
http://www.physica.no
http://www.psykbase.no

Extensor
E-post: support@extensor.no
Telefon: 75 53 33 00
http://extensor.no

HANO
E-post: support@hano.no / salg@hano.no
Telefon: 66 77 66 73
https://hano.no

PatientSky - ProMed og PatientSky Clinic
E-post: support@patientsky.com
Telefon: 22 62 72 40
https://www.patientsky.com

Vi setter pris på ditt samarbeid!

Bruker du et annet system, eller fakturerer via tredjepart?
Sjekk med systemet du benytter hvor langt de har kommet med sin integrasjon, eventuelt be de kontakte DigiCare (tidligere Oppgjørskontoret) for en full oversikt over de tekniske kravene i oppgjørsformen.

Våre oppdragsgivere er uavhengige og nøytrale aktører som ønsker å bidra til sunn konkurranse i et åpent marked. Vi har ingen kommersielle bindinger til utvalgte journal-/ eller faktureringssystemer, og den enkelte behandler/ klinikk står fritt til å velge det system som anses som mest hensiktsmessig for sin drift.

Sist oppdatert 18. februar 2020