Elektronisk fakturering

Spar tid og kostnader!

Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere krever EHF-faktura ("EHF" står for elektronisk handelsformat). Dette sparer alle parter for tid og administrasjon, og lar oss automatisere kvalitetssikring samt utbetalinger.

Hvordan utføre korrekt EHF-fakturering?

En EHF-faktura for behandlingsoppdrag inneholder mer informasjon enn ordinær EHF-faktura. Den har tilleggsopplysninger som:

- SakID
- Behandling/tjenestekode
- Behandlerens profesjon
- Dato og tid for avholdt behandling

Dette er nødvendig informasjon som håndteres i en standard mellom utviklere av journalsystemer, forsikringsselskaper og oss i Behandlernettverk.no.

En EHF-faktura fra ditt journalsystem tilfredstiller også de offentlige formkravene til faktura (salgsdokumentasjon), som står beskrevet nærmere på Altinn og i Bokføringsforskriften.

De fleste fakturerer derfor i dag elektronisk direkte fra sitt journalsystem hvor dette er tilrettelagt, som er vår anbefaling. Hør med din systemleverandør hva som skal til for å komme i gang om du ikke allerede har et ferdig oppsett.

Noen av systemene som kjenner standarden og kan hjelpe deg i gang er:

ASPIT - Physica og Psykbase
E-post: support@aspit.no
Telefon: 35 05 79 02
http://www.physica.no
http://www.psykbase.no

Extensor
E-post: support@extensor.no
Telefon: 75 53 33 00
http://extensor.no

HANO
E-post: support@hano.no
Telefon: 66 77 66 73
https://hano.no

PatientSky - ProMed* og PatientSky Clinic
E-post: support@patientsky.com
Telefon: 219 319 00
https://patientsky.no

* ProMed støtter for øyeblikket ikke EHF-fakturering til If og Vertikal Helse.

Bruker du et annet system, eller fakturerer via en tredjepart?

Sjekk med systemet du benytter hvor langt de har kommet med sin integrasjon, eventuelt be de kontakte DigiCare (tidligere Oppgjørskontoret) for en full oversikt over de tekniske kravene i oppgjørsformen.

Våre oppdragsgivere er uavhengige og nøytrale aktører som ønsker å bidra til sunn konkurranse i et åpent marked. Vi har ingen kommersielle bindinger til utvalgte journal-/ eller faktureringssystemer, og den enkelte behandler/ klinikk står fritt til å velge det system som anses som mest hensiktsmessig for sin drift.

Sist oppdatert 31. mars 2021