Ofte stilte spørsmål

En samling av spørsmål og svar

Sist oppdatert 1. juni 2021

Snarveier til tema:
HPR-nummer
Online booking
Fakturering og betaling
Fakturavalidering
SakID

Hva er Behandlernettverk.no?

En registreringsside for deg som ønsker å motta nye behandlingsoppdrag for pasienter med helse-/ behandlingsforsikring hos våre samarbeidspartnere.

Ved å registrere deg blir du synlig for oss, og vi vil fortløpende kunne vurdere deg for nye behandlingsoppdrag ut fra lokasjon, kompetanse og tilgjengelighet.

Jeg finner ikke klinikken min?

For at klinikken skal vises i oversikten må den være registrert, og godkjent av minst én av våre samarbeidspartnere. Er du usikker på om klinikken er registrert bør du ta kontakt med den som er ansvarlig på klinikken.

Er det du som er ansvarlig? Se vår Registreringsveiledning.

Jeg har ikke HPR-nummer - hva gjør jeg?

For profesjoner som har helseautorisasjon krever vi HPR-nummer for at du skal kunne bli del av vårt nettverk. Hvis du er akupunktør, massør, naprapat eller osteopat kreves ikke dette ved registrering.

Jeg har HPR-nummer, men systemet gjenkjenner det ikke?

Du må ha gjennomført turnustjeneste og ha full autorisasjon før du kan registrere deg. Vårt HPR-register oppdateres ca. hver 3 måned, hvor siste oppdatering inkluderte autorisasjoner t.o.m. 14. mai 2021. Har du akkurat fått autorisasjon (eller den er datert etter vår siste oppdatering) må du dermed avvente til neste oppdatering før registrering.

Unntak: Jobber du på en klinikk som allerede har gyldig samarbeidsavtale med en av våre oppdragsgivere, har vi åpnet for at du kan ta i mot oppdrag til HPR-registeret vårt er oppdatert. Det er likevel viktig at du fullfører registreringen din så vi har korrekt informasjon mht. framtidige oppdrag og samarbeid.

Opplever du problemer ved registrering av ditt HPR-nummer (som ikke er i konflikt med det over, eller du har ventet mer enn 2 måneder) så vil vi gjerne høre fra deg for å kunne bistå med registrering. Meld feil via vårt kontaktskjema.

Online booking

Nettbasert timebestilling til ditt journalsystem lar oss trygt og enkelt få booket nye behandlingsoppdrag. Dette forenkler hverdagen for alle parter, og du som leverandør får bestillinger med alle nødvendige opplysninger inkludert.

Vi har allerede integrasjon med de mest brukte journalsystemene for fysikalske behandlere (og noen Psykologer):

Clinicbuddy
Extensor
HANO
PatientSky Clinic
Physica
ProMed
PsykBase

Online booking integrasjonen aktiveres via din systemleverandør
Det er din systemleverandør som gir oss tilgang til din eller klinikkens timeliste. Hvis du ikke har en integrasjon med oss fra før så må du melde inn en bestilling til din systemleverandør for å få den aktivert. Dette gjøres kun én gang for å få etablert integrasjonen, og når systemleverandøren bekrefter at alle nødvendige innstillinger er utført i ditt system får vi tilsendt nødvendige tilganger.

Bruker du et annet system eller ønsker hjelp med integrasjon?
Flere systemer er på vei, og de vil fortløpende bli annonsert i oversikten. Kontakt gjerne din systemleverandør og hør hvor langt de har kommet, eller tips oss om systemer vi burde snakke. Du når oss via vårt kontaktskjema.

Hvordan sende EHF-faktura?

De fleste oppretter og sender EHF-faktura direkte fra sitt journalsystem.
Med ditt journalsystem som utgangspunkt slipper du å registrere timer eller tilleggsinformasjon manuelt i andre løsninger.

Våre oppdragsgivere har krav om tilleggsinformasjon i behandlingsoppdragene som utføres, noe som blir ivaretatt når du fakturerer fra ditt journalsystem. Fakturerer du fra et annet system kan det hende du må oppgi tilleggsopplysninger manuelt eller bruke en alternativ oppgjørsløsning.

Mer informasjon om korrekt EHF-fakturering og kjente systemer finner du på denne siden: behandlernettverk.no/info/elektronisk-fakturering/

Hvordan får jeg betalt for oppdrag?

Våre samarbeidspartnere krever elektronisk faktura fra deg som leverandør. Når du sender faktura vil mottakeren følge betalingsopplysningene som er påført, som du enkelt følger opp med din bank.

Fakturerer du med KID og har integrasjon fra bank til ditt fakturasystem skal alt være ivaretatt. (De fleste som fakturerer med KID har en OCR-avtale med banken som sørger for at innbetalinger matches med fordringer i regnskapssystemet, og avstemming utføres automatisk.)

Fakturerer du uten KID vil betalingene merkes med ditt fakturanummer, og du må avstemme innbetalinger i banken din manuelt (se bankavstemming under).

Hva er bankavstemming?

Bankavstemming er noe du gjør for å kontrollere at regnskapet ditt stemmer med det som er registrert av betalinger i banken.

Les gjerne mer informasjon om bankavstemming her:
Altinn.no - Dokumentasjon av balansen (avstemminger)
Visma.no - Hva er bankavstemming?
Fiken.no - Bankavstemming

Fakturavalidering

Fakturaer til oppdragsgivere i Behandlernettverk.no valideres automatisk. Det gjøres en kontroll for å sikre at alle nødvendige opplysninger for oppgjør er inkludert og at det er innenfor oppdragets dekning.

Ved avvik eller avvisning sendes e-post til foretaket som har utstedt faktura. Varsel sendes til e-postadressen som er oppgitt under Generell informasjon.
(Vi følger organisasjonsnummeret uavhengig av klinikktype.)

Våre oppdragsgivere har ulik frekvens for fakturavalidering, men du som leverandør skal under normale forhold kunne forvente en tilbakemelding innen to arbeidsdager om mulige avvik eller avvisning.

I noen unntakstilfeller oppdages det forhold i etterkant av fakturavalidering. Oppdragsgiver vil da varsle deg særskilt for å avklare håndtering av deres faktura og videre prosess for kravet.

E-postadressen som benyttes for varsling er: noreply@oppgjorskontoret.no
Denne e-postadressen benyttes kun for utgående varslinger, og kan ikke besvares. Vi anbefaler at du legger inn e-postadressen i din liste over klarerte sendere for å unngå at viktig informasjon havner i mappen for SPAM eller søppelpost.

Hva er et aksesspunkt?

Et aksesspunkt sørger for at dine elektroniske dokumenter (f.eks. EHF-faktura) når rett mottaker digitalt, og at dokumentene inneholder alle nødvendige opplysninger. Enkelte aksesspunkt sørger også for validering og konvertering slik at kun godkjente dokumenter når mottakerens innboks/ system.

Alle systemer som produserer eller mottar elektronisk faktura har tilknytning til et aksesspunkt, enten integrert i systemet eller som en integrasjon hvor kunde må tegne egen avtale.

SakID.no

SakID tildeles når en skade meldes inn og følger behandlingsforløpet til endt skadeoppgjør. Be pasienten fremlegge SakID før behandlingen starter, slik sikrer du deg at kunden har dekning for den aktuelle behandling.

  • Unik referanse for kvalitetssikring av oppdrag
  • Sikrer anonym behandling iht. GDPR
  • Følger hele forløpet til endt skadeoppgjør
  • Saksvilkår hentes elektronisk inn i behandlers EPJ-system
  • Kontroll av behandlingsforløpet hindrer overfakturering

Har du spørsmål vedrørende kundens kvote eller om det er en egenandel i kundens avtale, kan du gå inn på www.sakid.no og søke opp SakID (informasjonen er kryptert og anonymisert). Eventuelle avvik i informasjonen som vises kan være dersom kunden har søkt refusjon i løpet av året og har brukt en eller flere timer av kvoten, uten å benytte seg av SakID. Avvik kan også forekomme om det er gjort endring i kundens avtale i løpet av året etter at kunden hentet ut sin SakID. Dette vil ikke plukkes opp av systemet, men kunden skal være informert om eventuelle avtaleendringer av sin arbeidsgiver/forening.