Videokonsultasjon

Sist oppdatert 23. mars 2020

I samarbeid med våre oppdragsgivere og partnere, er det nå besluttet at videokonsultasjoner kan dekkes i en tidsbegrenset periode.

Dette gjelder for de profesjonene som dekkes i hver enkelt forsikringssak med mottatt SakID (elektronisk dekningsbekreftelse).

Ved videokonsultasjon skal de samme vilkår og retningslinjer som ved en fysisk konsultasjon følges.

Det er hver enkelt klinikk og terapeut sitt ansvar å gjøre en faglig vurdering om videokonsultasjon vil være hensiktsmessig for behandlingsforløpet.

Godkjente og anbefalte løsninger

Du som behandler (eller virksomhetens leder) er ansvarlig for at bruk av videokonsultasjon ivaretar taushetsplikt, personvern og gir nødvendig informasjonssikerhet i hele løsningen.

DigiCare har som leverandør av elektronisk oppgjør i samarbeid med journalsystemer samlet en oversikt over video systemene som oppfyller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten ("Normen"), og samtidig ivaretar løsningsbehovet for våre forsikringsoppdrag:

Confrere (Care abonnementet)
Nettbasert løsning for enkle videosamtaler. Les mer om Confrere og hvordan tjenesten fungerer på deres nettsider:

Slik fungerer det
Priser

"Vi har fått ca 70% av fastlegene og også en stor andel av psykologene som brukere i løpet av den siste uken. Fysikalske behandlere er også velkommen. Vi er glad for å kunne hjelpe i den nåværende situasjonen."
- Svein Willassen, CEO i Confrere (17. mars 2020)

Viktig; For at du skal kunne avholde videokonsultasjoner som omhandler helseopplysninger må du velge «Care» abonnementet.

Du kan nå registrere deg og prøve tjenesten gratis i 30 dager, uten bindingstid.

Slik kommer du i gang:

1. Gå til registeringssiden og oppgi dine opplysninger
2. Følg instruksjonene i e-post og deretter på nettsiden
3. Send link til dine kunder for å avholde konsultasjon(er)

Har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt med Confrere via chat-løsningen (nede til høyre) på deres nettsider.

PatientSky Clinic med videomodul
Videoløsningen i PatientSky Clinic er 100% nettbasert. Den trenger ingen lokal installasjon og fungerer direkte i nettleseren. Det eneste du trenger et internettilgang, et webkamera og mikrofon. Med løsningen følger det en gratis pasient app og pasientportal hvor pasienten gratis booker time hos sin behandler. Les mer om hvordan tjenesten for videomodul fungerer på deres nettsider:

PatientSky Clinic

"I lys av situasjonen som helsesektoren i Norge står ovenfor hvor det er viktig å begrense smitten av covid-19, og samtidig opprettholde kvaliteten på helsetjenester, stiller vi i PatientSky vår videomodul gratis til rådighet for alle behandlere i Norge frem t.o.m. 1. august 2020. Dette gjør vi for å bistå med å holde helsesektoren kjørende i en kritisk periode, slik at pasientene som måtte trenge oppfølging har mulighet for dette samt bidra til å stanse spredningen av smitten."
- Søren Hveisel, Daglig Leder i PatientSky AS (17. mars 2020)

Som ny eller eksisterende bruker av PatientSky Clinic kan du nå registrere deg og få gratis tilgang til videomodul fram til og med 1. august, uten bindingstid.

Slik kommer du i gang:

1. Gå til registeringssiden for gratis videomodul og oppgi dine opplysninger
2. Følg instruksjonene fra PatientSky

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang, ta kontakt med PatientSky Support på deres nettsider.

Andre aktuelle informasjonssider

Direktoratet for e-helse
Aktuelt - Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon
https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Ofte stilte spørsmål

Hvordan håndteres oppgjør ved videokonsultasjon?
Videokonsultasjoner skal i denne perioden faktureres på samme måte som ordinære konsultasjoner, med elektronisk faktura (EHF) og i henhold til prisavtale der dette gjelder. Dette sparer alle parter for tid og administrasjon, og lar oss automatisere kvalitetssikring samt utbetaling av ditt oppgjør.

Behandlernettverk.no og våre oppdragsgivere er uavhengige og nøytrale aktører. Vi har ingen kommersielle bindinger til utvalgte systemer, og den enkelte virksomhet står fritt til å velge det system som anses som mest hensiktsmessig for sin drift.