Vilkår for bruk

Sist oppdatert 4. september 2019

Behandlernettverk.no ("tjenesten") leveres av DigiCare AS.

Ved å registrere deg og benytte tjenesten godtar du våre vilkår for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene, ikke registrer deg eller bruk tjenesten.

Innholdet i tjenesten er beskyttet etter Åndsverkloven. Systematisk uthenting av informasjon eller kopiering av data formidlet via tjenesten er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra DigiCare.

Informasjonen du registrerer benyttes for å tilrettelegge for forenklet og effektivisert samhandling mellom deg (din virksomhet) og de virksomhetene DigiCare samarbeider med. Vi vil håndtere din informasjon i tråd med gjeldende lover og regler for håndtering av personopplysninger.

Du er selv ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom din brukerkonto, og du samtykker i at du ikke vil selge, overdra kontoen din eller dens innhold til andre. Ved registrering av ny informasjon, eller endring av eksisterende, bekrefter du at informasjonen er sann, nøyaktig og oppdatert.

Du samtykker til at du ikke skal utføre handlinger som utgjør en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning av infrastrukturen til tjenesten eller våre systemer, og samtidig at du ikke skal benytte enheter/programvare/metoder til å forsøke å forstyrre den normale driften av tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til tjenesten, eller inndra eksisterende tilganger, uansett grunn til enhver tid.

Under ingen omstendigheter vil DigiCare, eller virksomheter vi samarbeider med, være ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller skader av noe slag som følge av bruk eller manglende evne til bruk av tjenesten.

Du kan lese vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av vilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer av tjenesten. Det er derfor ditt ansvar å jevnlig sjekke for endringer, og ved ditt fortsatte bruk av tjenesten vil du automatisk akseptere disse endringene.

© 2017-2021 Behandlernettverk.no