Vilkår - DigiCare

Vilkår for samarbeid med DigiCare

Sist oppdatert 4. september 2019

Behandlernettverk.no ("tjenesten") eies og driftes av DigiCare AS.

Ved å registrere deg og benytte tjenesten godtar du våre vilkår for bruk.
Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ikke registrer deg eller bruk tjenesten.

Ved å inngå samarbeid med DigiCare bekrefter du at det ønskes samarbeidsavtale mellom deg/ din klinikk og DigiCare AS med orgnr. 998234824 ("DigiCare").

Etter registrering sendes din søknad om samarbeidsavtale til DigiCare for vurdering.
Ved godkjent søknad inngås det samarbeidsavtale om behandling av pasienter på oppdrag fra DigiCare, og du/ din klinikk kan motta pasienter fra DigiCare samt våre samarbeidspartnere. Ved godkjent søknad tilknyttes du behandlernettverket til DigiCare.
Denne avtalen er ikke eksklusiv.

Ved oppsigelse eller avslutning av samarbeid er det en gjensidig oppsigelsestid på én måned, gjeldende fra den første virkedag i neste måned.

Samarbeidsavtalen er kun gjeldende om du innehar kompetansen og autorisasjon for de behandlingene/ tjenestene som oppgis ved registrering, iht. polisebetingelser fra de selskapene som benytter DigiCare sine tjenester.

Avtalen har som formål å sikre pasienter formidlet fra DigiCare mulighet til å raskt få behandling hos deg/ din klinikk. Som behandler/ klinikk skal en derfor gjøre sitt beste for å raskt ordne en tid som passer for pasient, og da helst innen 2 arbeidsdager.

All behandling skal være forhåndsgodkjent med SakID (elektronisk dekningbekreftelse) eller avklart med DigiCare.

Som behandler i nettverket skal man etterstrebe å kunne sende elektronisk oppgjør hvis man benytter et system som har støtte for dette. Fakturering for tildelte behandlingsoppdrag skal derfor foregå elektronisk via forsikringsoppgjør eller EHF (elektronisk handelsformat) uten gebyr, med mindre annet er særskilt avtalt. All fakturering forutsetter 30-dagers betalingsfrist.

Faktura skal inneholde nok informasjon for å kunne kvalitetssikres, iht. standard for elektronisk forsikringsoppgjør. (Mer informasjon: oppgjorskontoret.no/elektronisk-forsikringsoppgjor/)

Fakturaer skal være utstedt av og påført organisasjonsnummer for den virksomhet som har mottatt behandlingsoppdraget (behandlersted).
Er ikke fakturaer påført dette, vil ikke fakturaer kunne bli validert, og faktura vil ikke kunne bli betalt.

DigiCare forbeholder seg retten til å prioritere valg av behandlersted etter faste utvalgskriterier:
  • Samarbeidsavtale
  • Kundetilfredshet (resultat fra KTI-undersøkelser)
  • Behandlingsfrekvens
  • Pris per behandling
  • Online booking
  • Tilgjengelighet (åpningstider, geografisk plassering, behandlingstilbud, kapasitet)

Hver enkelt behandler/ klinikk skal forholde seg til de gjeldende vilkår for hver pasient, som fremgår av SakID (elektronisk dekningbekreftelse) eller annen bestilling. Vilkår kan variere avhengig av hvilket selskap som er pasientens forsikring-/arbeidsgiver, og informasjon om hvem dette er samt ev. unntak vil det informeres om sammen med SakID eller bestilling.

Behandler/ klinikk skal forholde seg til DigiCare for de behandlingsoppdragene som mottas, og ikke til de enkelte forsikringsselskap/ bedrifter med avtale.

Ved registrering og søknad om samarbeid med DigiCare bekreftes det at du som behandler/ klinikk har nødvendig infrastruktur samt programvare for å kunne håndtere behandlingsoppdrag. Alle behandlere som vil være underlagt avtalen skal gjøres kjent med avtalens vilkår og betingelser.